Tillverknings­företag i Sverige har anlitat oss i mer än 70 år!

Våra godkända lastförskjutningsskydd gör att vans, pick-ups, SUV'ar och andra fordon klarar Bilprovningens krav. Tillverkningsföretag i Sverige har anlitat oss i mer än 70år. Vi har CNC styrda svarvar och fräsmaskiner och hjälper till hela vägen från ritning via prototyper till produktion i korta eller långa serier.

Välkommen till MekLab

Vi utför svetsning av stålkonstruktioner, små som stora, styckevis eller i serier. Vi kan mekanisk bearbetning och har ett stort nätverk med andra företag i olika brancher. Vi tillverkar även inbrottsskydd såsom gallergrindar och fönstergaller, andra exempel på tillverkning är balkongräcken, grindar och staket.

Välkommen in

Vi hjälper dig med

- Handikappanpassningar, t.ex räcken och ramper
- Bygge av altaner, trappor, staket och grindar
- Reparationer på verkstad och hos kund

Vi jobbar självklart mot både företag och privatpersoner.

”Den drömvärld vi erbjuder tivolibesökarna ställer speciella krav på de tekniska lösningarna. Mixen av gammalt och nytt och avsaknaden av räta vinklar gör att det sällan finns standardlösningar att ta till. MekLab klarar av att leverera snabbt, rätt och komplett under de här förutsättningarna”

Björn Österblom
Fastighetschef, Gröna Lund Tivoli AB